FANDOM


รถถังเลเวล 15 Edit

รถถังประเภทนี้ จะสามารถเล่นได้เมื่อเลเวลของคุณเป็นเลเวล 15+ ซึ่งรถถังนี้จะมีปืนที่ยาวขึ้นและมี FOV มากขึ้น

รูปลักษณะ Edit

มันจะมี 4 ตัวเลือก เช่น Twin, Machine Gun, Sniper, Flank Guard

Maxresdefault

นี่คือภาพที่เห็นในรูปที่มี 4 ตัวเลือก

การโผล่ Edit

รถถังนี้มีมีคนใช้มากมาย เพราะ จะเข้าสู่เลเวล 30

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.